تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

18 سال تلاش بی وقفه برای ارائه محصولات نورپردازی سفارشی.

تحقیق و توسعه یکی از اجزای حیاتی خدمات Yourlite است.بیش از 100 مهندس بسیار آموزش دیده هر سال 100 پروژه جدید را تکمیل کردند.بسیاری از سوابق برنده جوایز گواهی می دهند که yourlite انتخاب شما از محصولات سفارشی است.

تحقیق و توسعه

مراقبت اضافی

بسیار آموزش دیده

جزئیات گرا

نتیجه رانده

ساختار پروژه

مدیر تولید

● مهندس حرارت

● مدیر نوری

● مهندس صنایع

● مهندس سازه

● مهندس برق

● مهندس تست

توسعه منظم معمولاً ظرف 90 روز تکمیل می شود.

اطلاعات بیشتر درباره YOURLITE